Thursday, December 22, 2005

政治是妥協的藝術

香港自世茂之後最大的新聞相信又係政改, 我個人十分高興政苦提出的議案不獲通過, 不過對呢班官的樣就越覺佢地越樣衰, 仲有, 你地睇許肥龍.... 呢個樣直頭係中央的狗一樣, 見民主派就吠.... 樣衰到呢.........
佢話: 希望佢能勇敢接受同承擔,否決一切後果。」
唔通咁樣聲大夾惡就係林局長口中的政治是妥協的藝術? 政府有冇同人地妥協過? 有冇想過人地點解反對而修改, 妥協? 你地呢班人有冇先? 唔去自己檢討, 就口口聲聲咁話人地要接受同承擔,否決一切後果。」, 你話係唔係好難睇先.
相信呢次事件最麻煩的會係政府.... 睇來今後立法會內大把好戲上演.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home